Pomoč in vprašanja: 07 492 20 21
Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

Kdo smo

Podjetje Kemokovina Krško d.o.o je bilo ustanovljeno v letu 1991 in deluje z dolgoletno in kakovostno tradicijo na specializiranem storitvenem področju protikorozijske zaščite kovin. Storitev se izvaja v lastnih prostorih podjetja, namenjenih in opremljenih za opravljanje storitve in glede na potrebe naročnikov tudi na terenu, na lokacijah podjetij in naročnikov. Podjetje je v zasebni lasti, deluje kot družinsko podjetje in zaposluje okoli 15 delavcev.

V podjetju se skozi poslovanje zasleduje, da z dobro tehnologijo, kakovostno storitvijo in inovativnim pristopom ustvarja višjo dodano vrednost, konkurenčnost na trgu in omogoča razvoj podjetja. S stalnim vlaganjem v novo tehnološko opremo, v posodobitve notranjega  delovnega okolja in izobraževanje želimo našim kupcem in poslovnim partnerjem ponuditi najboljšo storitev po konkurenčni ceni s hitro odzivnostjo in visoko prilagodljivostjo zahtevam kupcev.

Vizija

Vizija podjetja je, da z razvojem lastnih zmogljivosti, sposobnosti in strateškimi povezavami postanemo pomemben igralec pri nudenju storitve protikorozijske zaščite kovin, ki posluje po evropskih standardih, kakovostno z dodano vrednostjo.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja predstavlja: rast podjetja in vrednosti na zaposlenega, strateška povezovanja usmerjena na naročnike in produkte, vlaganje v znanje in izobraževanje zaposlenega kadra in nadzor nad kvaliteto in stroškov poslovanja.

Politika kakovosti:

  1. Izvajanje kakovostnih storitev v skladu s specifičnimi zahtevami naročnikov.
  2. Vlaganje v znanje in razvoj storitvenega programa.
  3. Varovanje okolja z rednim izvajanjem meritev zunanjega in notranjega okolja.
  4. Vestno in odgovorno ravnanje z odpadki in skrb za okolje.
  5. Spoštovanje zakonskih predpisov.
  6. Odgovornost do zaposlenih in kupcev.

Za vse naše storitve je značilno da so kvalitetne in izvedene v skladu s specifičnimi zahtevami naročnikov, kar dokazuje tudi širok spekter pokrivanja različnih industrijskih panog: strojegradnja, gradbeništvo, ladjedelništvo, železniška industrija in sodelovanje s številnimi naročniki. Odlikuje nas hitra odzivnost na zahteve naročnika ter inovativni pristopi k izvajanju storitve. Celoten storitveni program se je skozi leta poslovanja neprestano razvijal in planiramo razvijanje tudi v prihodnje. V letu 2014 je podjetje uspešno opravilo »audite« za izvajanja storitev protikorozijske zaščite izdelkov za Bombardier in Siemens za sektor delov tirnih vozil železniške industrije. Zaradi zmožnosti prilagajanja spremembam in zahtevam naročnikov, posodabljanja tehnološke opreme in specifik novih surovin barve so danes naše storitve prisotne na svetovnih trgih na izdelkih naših naročnikov. 
Pridobili smo tudi certifikat Excellent SME s katerim dodatno dokazujemo poslovno odličnost.

© 2020 KEMOKOVINA KRŠKO d.o.o. | O piškotkih